Parallell 11: Munnen i huvudet av UKON

100 kr

Parallell 11: Munnen i huvudet er skrive av UKON som respons på utstillinga Kapsel av Martin Woll Godal, som stod på KRAFT i perioda 14.04.–04.06.2023.

Ulf Karl Olov Nilsson (f. 1965), også kjend som UKON, debuterte som forfattar i 1990 med diktsamlinga Kung-kung. Han er forfatter, diktar, psykolog, psykoterapeut og psykoanalytiker. Nilsson er med i redaksjonen til dei svenske tidsskrifta Glänta, OEI og Arche.

Bidragsytere

UKON

7 på lager

Om utgiveren:

I serien Parallell inviteres forfattere til å skrive frittstående tekster til pågående utstillinger på KRAFT. Den subjektive erfaringen i møte med kunsten skaper grunnlaget for forfatternes frie utforming. Bøkene utgis av forlaget KRAFT Press, trykkes på Pamflett i Bergen på risograf og designes av Studio Boi.

KRAFT Press er et eget forlag med formål å utvide og forsterke KRAFT Bergen som et kunnskapssenter og visningssted for samtidig kunsthåndverk. Dette tar form av ulike tekst- og kunstpublikasjoner tilknyttet utstillingsvirksomheten, som sikter mot å tilgjengeliggjøre et bredt spekter og inngangsportaler innen feltet. KRAFT Press sin første satsing er serien Parallell.


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny