Agora 4/2021-1/2022

245 kr

Stor dobbeltnummer på 360 sider. Utgivelsen viser relevansen av Hegels filosofi for aktuelle debatter om økologi, feminisme, postkolonialisme, rasisme. Hegel analyseres i lys av nyere filosofer og teoretikere som Fanon, Freud, de Beauvoir, Adorno, Deleuze, Lacan og Zizek.

3 på lager

Om utgiveren:


Agora er et bredt anlagt fagtidsskrift med utgangspunkt i filosofi, ikke som snever akademisk disiplin, men som kritisk og totaliserende virksomhet. Agora gir ut tverrfaglige temanummer over et bredt spekter av emner (filosofi, litteratur, samfunnsvitenskap, humaniora), der nyskrevne norske artikler trykkes sammen med oversettelser av gamle og nye klassiske tekster innenfor samme tema. Agora holder deg også oppdatert om norsk og utenlandsk faglitteratur, med et høyt antall grundige anmeldelser og bokessays.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny