Prosopopeia er et litteraturvitenskapelig tidsskrift hvor både erfarne skribenter og uetablerte stemmer kan finne en arena for samtale om litteratur. Hvert halvår gir vi ut et temanummer som hovedsakelig inneholder artikler og essays, samt bokanmeldelser, intervjuer, skjønnlitteratur og visuell kunst. Tidsskriftet er drevet at studenter i litteraturvitenskap ved UiB, og ble etablert i 1993.

prosopopeia.no

Prosopopeia 03-04/2020

100 kr

I dette nummeret trykker vi en rekke tekster som utforsker formbegrepet, både med tanke på litteraturvitenskapelig metode, lesninger og moderne poesi. Er formalisme fremdeles aktuelt i litteraturvitenskapen? Kan litterær form være politisk? Hva skjer med litteraturkritikken når samtalen foregår på Instagram?

«Form» er i tillegg vertskap for det vandrende poesitidsskriftet «Gresshoppene har ingen konge» #4, redigert av Jørn H. Sværen.

24 på lager

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny