Z er et tidsskrift for film og filmkultur.

Vi er Norges eldste nålevende uavhengige filmtidsskrift, og kommer med fire papirutgaver i året. Hvert nummer er temabasert, med dyptpløyende artikler, intervjuer og essayistiske tekster. Våre bidragsytere er kritikere og filmskribenter som går i dybden, samt akademikere fra hele verden som formidler kunnskapen sin i et tilgjengelig språk.

I 2022 utgir vi temanummer om «Ny skeiv film», «Film og religion», «Kortfilm» og «Alternative virkeligheter».

znett.com

Z 02/2022: Film og religiøsitet

120 kr

Vi sier ofte at filmens styrke ligger i å skildre mennesker av kjøtt og blod, men tekstene i dette nummeret leter etter konkrete skildringer av religiøsitet. Og ofte finner de religiøsiteten i selve filmspråket, og i andre filmer enn de mest opplagte.

Innhold:
Amna Mahmood: Å forhandle med troen | Cato Fossum: Håpet er en pølse med lompe | Cato Fossum og Itonje Søimer Guttormsen: Grittualer| Nicolas Siepen: Cine-transe: Galskap og gudebilder | Cato Christensen: Fra trollskap og utenforskap til råderett og mangfold | Palita Chunsaengchan: Kritikk av anti-kommunistisk vold i Onkel Boonmee som kan erindre sine tidligere liv

25 på lager

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny