Fett er et feministisk tidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Vi er også konsert- og debattarrangør, foredragsholder og samfunnsdebattant. Målet vårt er å skape et feministisk, offentlig rom for debatt, refleksjon, informasjon og tull. Vi vil at Fett skal engasjere feminister i alle leire, og ønsker å bygge ned gjerdene mellom akademia og aktivismen.

fett.no

Fett 01/22: Maskulinitet

149 kr

Årets første nummer har tema maskulinitet. Fett ønsker å se nærmere på forestillinger og ideer knyttet til begrepet. Hva er maskulinitet, og hvordan kommer det til uttrykk? Hvorfor settes det ofte likhetstegn mellom størrelsene maskulinitet, mannlighet og makt, og hvorfor virker det som at maskuliniteten livnærer seg på å forakte og stadig forsøke å undertrykke feminitet? Ifølge historiker Mary Beard må kvinner som befinner seg i mannsdominerte arenaer etterligne mannlig språk, atferd og livsstil. På den annen side må menn, transmenn, transkvinner og ikke-binære undertrykke sine feminine sider i ulike situasjoner og rom for å forebygge ubehageligheter, diskriminering og vold.

Bidragsytere

5 på lager

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny