Fett 01/22: Maskulinitet

149 kr

Årets første nummer har tema maskulinitet. Fett ønsker å se nærmere på forestillinger og ideer knyttet til begrepet. Hva er maskulinitet, og hvordan kommer det til uttrykk? Hvorfor settes det ofte likhetstegn mellom størrelsene maskulinitet, mannlighet og makt, og hvorfor virker det som at maskuliniteten livnærer seg på å forakte og stadig forsøke å undertrykke feminitet? Ifølge historiker Mary Beard må kvinner som befinner seg i mannsdominerte arenaer etterligne mannlig språk, atferd og livsstil. På den annen side må menn, transmenn, transkvinner og ikke-binære undertrykke sine feminine sider i ulike situasjoner og rom for å forebygge ubehageligheter, diskriminering og vold.

Bidragsytere

4 på lager

Om utgiveren:


Fett er et feministisk tidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Målet med Fett er å skape et feministisk, offentlig rom for debatt, refleksjon, informasjon og tull. Fett skal engasjere feminister i alle leire, og ønsker å bygge ned gjerder mellom akademia og aktivisme.

fett.no

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny