Michael 3/2023

200 kr

Koronapandemien økte respekten for infeksjoner og interessen for infeksjonssykdommenes historie. I år er det 150 år siden Armauer Hansen identifiserte leprabasillen, og det er 40 år siden HIV-viruset ble påvist som årsak til AIDS. Det var også på 1980-tallet at magesår ble knyttet til en bestemt bakterie i magesekken. Disse hendelsene får mye plass i Michaels temanummer om infeksjonshistorie. Her er også artikler om spanskesyken og om bakteriologen og nobelprisvinneren Robert Koch. Vaksinasjon har vært avgjørende i forebygging av infeksjoner, og barnevaksinasjonsprogrammets historie i Norge presenteres. Folkehelsearbeid har etiske utfordringer som gjør folkehelseetikk til et eget fag. Som vanlig inneholder Michael også mange omtaler av nye bøker om samfunnsmedisin og medisinsk historie.

Bidragsytere

19 på lager

Om utgiveren:


Det norske medicinske Selskab er en frittstående akademisk forening som har til formål å utvikle, formidle og diskutere temaer innen medisin, helse og helsetjenester. Selskapet utgir kvartalstidsskriftet Michael med supplementer. Michael, som ble grunnlagt i 2004, er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 som publiserer artikler om medisinsk historie, medisinsk humaniora, samfunnsmedisin og helsepolitikk. Michael er åpent tigjengelig på nettet (www.michaeljournal.no ), og Selskapets medlemmer får papirversjonen tilsendt som en del av medlemskapet. Andre kan kjøpe enkelthefter.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny