Michael 4/2023

200 kr

Regjeringen nedsatte i 2022 et offentlig utvalg som «skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder». Arbeidet resulterer i en offentlig utredning (NOU) i desember 2023. Det betyr at vi får en ny, nasjonal abortdebatt. Hvilke juridiske, medisinske og etiske implikasjoner har det? Tidsskriftet Michael publiserer et temanummer i tilknytning til emnet. I åtte artikler og tre bokanmeldelser retter vi søkelyset mot noen av de mest aktuelle problemstillingene.

Emner

abort

Bidragsytere

20 på lager

Om utgiveren:


Det norske medicinske Selskab er en frittstående akademisk forening som har til formål å utvikle, formidle og diskutere temaer innen medisin, helse og helsetjenester. Selskapet utgir kvartalstidsskriftet Michael med supplementer. Michael, som ble grunnlagt i 2004, er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 som publiserer artikler om medisinsk historie, medisinsk humaniora, samfunnsmedisin og helsepolitikk. Michael er åpent tigjengelig på nettet (www.michaeljournal.no ), og Selskapets medlemmer får papirversjonen tilsendt som en del av medlemskapet. Andre kan kjøpe enkelthefter.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny