Michael 1/2024

200 kr

Norsk helsetjeneste har ord på seg for å på seg for å være en av verdens beste. Men vi er i ferd med å nå en grense for hvor mye ressurser vi kan bruke på helsetjenester. Før det blir pengemangel, vil vi sannsynligvis mangle kvalifisert personell. Vil pasienter, publikum og helsepersonell akseptere en helsetjeneste som kanskje ikke er
verdens beste på alle punkter, men likevel «god nok» – dersom den samtidig er bærekraftig?

19 på lager

Om utgiveren:


Det norske medicinske Selskab er en frittstående akademisk forening som har til formål å utvikle, formidle og diskutere temaer innen medisin, helse og helsetjenester. Selskapet utgir kvartalstidsskriftet Michael med supplementer. Michael, som ble grunnlagt i 2004, er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 som publiserer artikler om medisinsk historie, medisinsk humaniora, samfunnsmedisin og helsepolitikk. Michael er åpent tigjengelig på nettet (www.michaeljournal.no ), og Selskapets medlemmer får papirversjonen tilsendt som en del av medlemskapet. Andre kan kjøpe enkelthefter.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny