KUNST PLUSS nr. 2 2022

90 kr

I denne utgaven av KUNST PLUSS undersøker vi betydningen av ordet «hjem» og spørsmålet om tilhørighet, identitet og hvor vi hører hjemme, i en tid preget av store politiske og samfunnsmessige utfordringer.
Vi presenterer kunstnerskap og arkitekter med ulik tilnærming til begrepet «hjem»; som selvbyggerne på Svartlamon og kunstneren Peter Deans søken etter veien ut av et menneskesentrert syn på naturen og vår plass og «hjem» på kloden.
I september 2022 ble Finn Adrian Jorkjen tildelt Norske Kunstforeningers debutantpris under den offisielle åpningen av Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen for performancen Hvordan det går. I hans verk og andre arbeider i dette nummeret av KUNST PLUSS kan vi spore temaer knyttet til kjønn- og etnisk identitet; om å stå i krysningspunktet mellom ulike kulturer eller grupperinger i samfunnet.
I artikkelen «Ta plass, pass inn – om begrensningene i hjemmet og det offentlige» diskuterer Olea Julsrud-Steinkjer spørsmålet om tilgangen til ulike sfærer og rom, mens Cecilie Klem rapporterer fra den omfattende mønstringen Oslo arkitekturtriennale 2022 og presenterer eksempler på alternative nabolag.
I forbindelse med invasjonen i Ukraina, besluttet en rekke europeiske aktører og institusjoner å boikotte russisk kunst og kultur. For kollektivet Pikene på Broen i Kirkenes derimot, står samarbeidet med frie, russiske stemmer stadig vekk sentralt i deres virke, skriver Astrid Fadnes i sin artikkel «Mellom jernmalm og landegrenser».
Flere kunstnerskap i denne utgaven gjenspeiler en lokal forankring. KUNST PLUSS har sett på arkitekten Per Lines og kunstnerens Siri Borges nære tilknytning til jær-landskapet og snakket med kurator Ragnhild Aamås om minneutstillingen «Gunnar Torvund. Song i stein, bøn i bronse, poesi i pleksiglas» på Bryne Kunstforening.

Redaktør Anne Marit Lunde

11 på lager

Om utgiveren:


KUNST PLUSS ser bredt på samtidskunsten. Hvert nummer er temabasert og inviterer med gjesteredaktør som bidrar med variasjon og innsikt i det aktuelle temaet. Norske Kunstforeninger gir ut KUNST PLUSS to ganger i året, ved siden av bokutgivelser som dokumenterer ulike kunst- og formidlingsprosjekter.

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny