Torggata Blad 03/2023

200 kr

Torggata Blads temanummer om dyr
Biologisk sett regnes mennesket som et dyr tilhørende pattedyrordenen primater. Til tross for dette settes det et strengt skille mellom mennesket og de andre dyrene, der mennesket anses som langt mer høyverdig og verdifullt – dette til tross for at vi utgjør den mest destruktive arten som har levd på jordkloden.
I Dyrevelferdslovens § 3 står det at dyr har «egenverdi uavhengig av den nytteverdi de måtte ha for mennesker», men virkeligheten ser annerledes ut.
Er Dyrevelferdsloven bare en måte å kamuflere at vi bruker dyrevelferd for å redde vårt eget skinn her vi står midt i en økologisk krise med klimaendringer og artsutryddelse? Hva betyr dyr for oss? Og ikke minst: hva betyr vi for dyrene – altså de andre dyrene? Dette er blant spørsmålene vi har invitert ulike eksterne og faste bidragsytere til å reflektere rundt og ytre seg om i dette nummeret.

5 på lager

Om utgiveren:


Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla. Torggata Blad er et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser som vi mener at allmennheten er tjent med at eksisterer.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny