Filologen er et allmennkulturelt tidsskrift av studenter ved Det humanistiske fakultet på Universitetet i Oslo. Filologen har som målsetning å formidle litteratur og kultur på en lett og leken måte, med rom for en subjektiv tilnærming til stoffet. Vi trykker skjønnlitterære tekster, sakprosatekster og visuelt – både interne og eksterne bidrag.

Filologen utgir 4 nummere i året, hvert med sitt tema. I og med at vi er et tidsskrift drevet av studenter, er redaksjonen og dens verv i stadig sirkulasjon.

filologentidsskrift.no

Filologen 4/2020

75 kr

I denne utgaven av Filologen har vi flere tekster som utforsker grenser, og overskridelsen av dem. Å flytte grenser krever en kontraintuitiv kamp, for når grensene først er satt, kan de virke så naturlige at vår forestillingsevne ikke er i stand til å se forbi dem. Men hvem er det som bestemmer hva som får plass, og hva som bør holdes ute?

4 på lager

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny