Filologen 4/2020

75 kr

I denne utgaven av Filologen har vi flere tekster som utforsker grenser, og overskridelsen av dem. Å flytte grenser krever en kontraintuitiv kamp, for når grensene først er satt, kan de virke så naturlige at vår forestillingsevne ikke er i stand til å se forbi dem. Men hvem er det som bestemmer hva som får plass, og hva som bør holdes ute?

4 på lager

Om utgiveren:


Filologen er et allmennkulturelt tidsskrift av studenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Filologen formidler litteratur og kultur på en lett og leken måte, med rom for en subjektiv tilnærming til stoffet. Filologen trykker skjønnlitterære tekster og sakprosatekster med både interne og eksterne bidrag. Filologen utgir fire temanummere i året.

filologentidsskrift.no

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny