Tidsskriftet Beijing Trondheim #8

100 kr

I årets nummer av Beijing Trondheim, med tittel «Poesier», setter vi fokus på poesien og hvordan vi snakker om diktningen. At vi er påvirket av verdens situasjon, er det ikke noe poeng i å skjule. Men gjennom skriften finner årets bidrag fotfeste i det temporale aspektet ved diktningen. Martin Ingebrigtsen undersøker bevisstheten i skapelsen av både poetikk og dikt, i samspill med alle tekster som noensinne er skrevet. Erlend Skjetne ser i sin poetikk på skriftens og menneskets forhold til jordklodens livstid. Linda Therese Utstøl skriver at mennesket ikke lever av abstraksjon, ikke i en verden av motsetningspar. Øyvind Berg spør om vi noensinne blir ferdig med historien, når han i intervjuet med Sigrid E. Strømmen forsøker å forklare Paul Celans stadige aktualitet. Joanna Rzadkowska skriver om Ursula Le Guins to siste diktsamlinger, og om naturens forhold til hva poesien gjør og hva den er. Svanhild Amdal Telnes skriver i én av sine tre små tekster, «å skrive seg / ut av tida». I et utdrag fra den kommende romanen Gran Tarzana gir Leif Høghaug oss begynnelsen, med stor B. Kristine Kleppo skriver om W.S Merwins palmehage og hvordan poesien og hagearbeidet henger sammen. Kristin Tinmannsvik Bøgseth har intervjuet Gunnar Wærness om Kanye West og Martin Brovold og Arild Vange har snakket om sitt arbeid med Inger Christensen. I tillegg er selvsagt den faste debutantdelen til stede.

Tomt på lager

Om utgiveren:


Beijing Trondheim er et småforlag og tidsskrift med tilhold i Trondheim. Ordet «beijing» betyr direkte oversatt fra kinesisk «nordlig hovedstad», og ble på gamle kinesiske kart brukt som betegnelse på Trondheim. Ved å ta dette navnet i bruk, ønsker Beijing Trondheim igjen å sette Trondheim på kartet som en viktig by for kunst og kultur. Navnet reflekterer i tillegg til den lokale forankringen, en vilje til å se ut over landegrensene mot den internasjonale litteraturen.

beijingtrondheim.no

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny