Der 02/2022

99 kr

Verdensbanken har i årevis advart om at Midtøsten og Nord-Afrika-regionen er blant de mest sårbare stedene på jorden, som følge av stigende havnivåer. Risikoen er spesielt høy i de lavtliggende kystområdene i Egypt, Tunisia, Libya, Qatar, De forente arabiske emirater og Kuwait. Likevel står klimakrisen lavt på den politiske agendaen i arabiske land. Dette forklares vanligvis med det faktum at regionen har vært opptatt av flere tiår med politisk konflikt. De som bruker dette argumentet glemmer at den negative miljøpåvirkningen av politiske konflikter kan være en av de mest alvorlige langsiktige dimensjonene av krig. Dette temaet er viet to artikler i seneste utgave av DER.

Er klimadebatten inkluderende? Bevegelsen har blitt kritisert for å bruke et vanskelig, akademisk språk, slik at den stenger ute deler av samfunnet. To av artiklene i utgaven kritiserer disse begrepene, og hvordan de påvirker holdninger av denne viktige saken. I tillegg inneholder utgaven spørsmål rundt klimaendringer fra et norsk perspektiv.

10 på lager

Om utgiveren:


«Der» på arabisk betyr hus – og er et bilde på et nytt hjem. Det tospråklige tidsskriftet DER er en plattform for formidling og diskusjon av tema knyttet til kultur, språk, levesett og verdier. Frie ytringer og medier som snakker med mennesker på deres eget språk, er avgjørende for å fremme toleranse og ikke-diskriminering. DER er et tidsskrift på norsk og arabisk, av og for både flyktninger og lokalbefolkningen.

derjournal.no

Tegn abonnement her!

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny