Dyade 03/2023

130 kr

Intuisjon er en ressurs. Det er å ha tilgang til noe i oss selv, en visdom eller klokskap som vet mer om oss enn vi selv gjør. Men det er lett å forveksle intuisjon med noe annet. Betyr det at vi må gi opp vår tro på våre intuisjoner? Ikke nødvendigvis. Men vi må forholde oss kritisk reflekterende til dem – ikke betrakte dem som sikre kilder til kunnskap.
I dette Dyade ser vi på intuisjon gjennom idéhistorie og filosofiske resonnementer, musikalsk samspill, vitenskapelig og medisinsk forskning, en fondsforvalters erfaringer – og Acem-meditasjon.

3 på lager

Om utgiveren:


I en samtid da alt synes å gå fortere og fortere, bringer tidsskriftet Dyade inn ettertanke og psykologisk refleksjon. Dyade går på tvers av tidens selvfølgeligheter, og inviterer til refleksjon. Hvert nummer belyser ett aktuelt tema innen psykologi, meditasjon, kultur eller samfunn, ofte fra overraskende vinkler. Bladet kommer med fire temanummer i året og drives på frivillig basis, hvor både redaktører og skribenter jobber ulønnet og idealistisk.

dyade.no

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny