Dyade 01/2023

130 kr

Meditasjonsforskningen i en ny fase? – fra harde fakta til åndelig søken
Motivasjonen for å starte å meditere kan være alt fra avstressing, helsemessige hensyn, ønske om personlig utvikling, åndelig søken og nysgjerrighet. Det som gjør at en del fortsetter livet ut er erfaringen av at meditasjonen bidrar med noe godt i livet. Ikke alle disse erfaringene kan måles i forskningsstudier. Ikke desto mindre er det viktig at forskningen viser effekt på fysisk og psykisk helse. Dette Dyadenummer presenterer studier med biologiske og psykiske virkninger av Acem-meditasjon. I tillegg skuer nummeret videre på meditasjon i forhold til studenter, kreativitet og hvordan filosofiske og kontemplative tradisjoner har studert sinnets bevegelser under meditasjon.

2 på lager

Om utgiveren:


I en samtid da alt synes å gå fortere og fortere, bringer tidsskriftet Dyade inn ettertanke og psykologisk refleksjon. Dyade går på tvers av tidens selvfølgeligheter, og inviterer til refleksjon. Hvert nummer belyser ett aktuelt tema innen psykologi, meditasjon, kultur eller samfunn, ofte fra overraskende vinkler. Bladet kommer med fire temanummer i året og drives på frivillig basis, hvor både redaktører og skribenter jobber ulønnet og idealistisk.

dyade.no

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny