Syn og Segn 02/2021

129 kr

Temanummer om bygdeopprør. Nestoren i norsk bygdeforsking Reidar Almås skriv om Senterpartiets oppsving på meiningsmålingane og finn forklåringane i Solbergs reformpolitikk. Marit Aakre Tennø skriv om skulenedleggingar og lokalsamfunna, Gausdal-ordførar Anette Musdalslien skriv om å flytte frå byen til bygda. Lene Wetteland frå Helsingforskomiteen skriv om den rolla nettrolla spelar i russisk tryggingspolitikk og Gunvald Axner Ims skriv om å omsetje litteratur frå tyrkisk.

7 på lager

Om utgiveren:


Syn og Segn er eit av dei eldste og mest tradisjonsrike tidsskrifta for kultur- og samfunnsdebatt i Noreg, grunnlagt av Arne Garborg og Rasmus Flo i 1894.

Tidsskriftet har alltid vore prega av dei norske motkulturane og dei norske folkerørslene. Vi er det einaste ålmennkulturelle tidsskriftet som blir gitt ut på nynorsk. Eigar og utgjevar er Litteraturselskapet til Det Norske Samlaget. Syn og Segn har som mål å vere eit tidsskrift som engasjerer, rører og opplyser folk i bygd og by.

synogsegn.no

Tegn abonnement her!

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny