Syn og Segn er eit ålmennkulturelt tidsskrift på nynorsk.

synogsegn.no

Syn og Segn 02/2021

129 kr

Temanummer om bygdeopprør. Nestoren i norsk bygdeforsking Reidar Almås skriv om Senterpartiets oppsving på meiningsmålingane og finn forklåringane i Solbergs reformpolitikk. Marit Aakre Tennø skriv om skulenedleggingar og lokalsamfunna, Gausdal-ordførar Anette Musdalslien skriv om å flytte frå byen til bygda. Lene Wetteland frå Helsingforskomiteen skriv om den rolla nettrolla spelar i russisk tryggingspolitikk og Gunvald Axner Ims skriv om å omsetje litteratur frå tyrkisk.

8 på lager

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny