Mellom 1-2023

140 kr

I dette nummeret av Mellom retter vi fokuset mot eventyr og fabler i oversettelse. Sjangermessig har disse eldgamle opphav, men de har sirkulert og formert seg gjennom tiden til et mangfold av versjoner i tråd med sosiale, kulturelle og språklige utviklinger i menneskers sameksistens. Eventyr og fabler forteller oss om menneskene før oss, både i egen og andres kultur. Hva var de redde for? Hva ville de at barna deres skulle lære? Hva drømte de om? Hva brukte de fantasien sin til? Hvordan forklarte de verden de levde i? Gjennom fortellingene dette nummerets oversettelser gir oss tilgang til, kan vi kanskje øyne svarene på noen av disse spørsmålene. Språkspennet er bredt i denne utgaven av Mellom med oversettelser av eventyr og fabler fra blant annet somalisk, nordsamisk, japansk og latin. Vi får utrolige innsyn i menneskers forestillingsevne gjennom disse fantastiske fortellingene som beriker vår verdensforståelse.

21 på lager

Om utgiveren:


Tidsskriftet Mellom er eit tidsskrift for omsett litteratur som kjem ut to gonger i året. Mellom trykker omsettingar og tekstar om omsetting i alle sjangrar, samt kritikk av omsett litteratur. Tidsskriftet vil utvide den omsette kanonen, løfte fram verdien som ligg i omsetting, og vise breidda i kva omsetting kan vere. Mellom ønsker å vere eit rom for ordskifte om korleis den omsette litteraturen både kan forme og bli forma av kulturelle strøymingar, tankegods og maktforhold.

Tegn abonnement her!

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny