Samtiden 03/2023

179 kr

Årets tredje utgave av Samtiden har tema «Kjønn: Identitet og biologi»
Biolog Bjørn Grinde peker på at selv om vi biologisk sett er enten menn eller kvinne, er ikke kjønnskategoriene like tydelige i praksis

Mikael Scott Bjerkeli, Tone Maria Hansen og Martin Rosmo Hansen skriver om hva slags hjelp og behandling mennesker med kjønnsdysfori trenger.

Magne Lerø peker på utviklingstrekk de siste 50 årene som har ført til at stadig flere hevder at kjønn primært er følelser, ikke biologi.

Anna Kalvig hevder følelsen av å være et annet kjønn enn en biologiske er, har karakter av en religiøs trosforestilling.

Sandra Bakkevoll peker på utfordringer om kjønn skal måles og registreres på andre måter enn ut fra biologi.

Martin Svedman belyser det spenningsfylte forholdet mellom kritikere og den skjønnlitterære forfatteren.

Urtidens mann og de patriarkalske forestillingene eksisterer selv om likestillingen ruller framover, skriver Eilif Guldvog Hartvedt.

Esther Anna Nørregaard Jensen skriver om opprøret mot en ekstrem arbeidskultur.

Agnete Haaland tar for seg kunstig intelligens og kampen for ordet og ytringsfriheten.

Anne Håskoll-Haugen bedyrer at hun aldri vil lese en bok skrevet av en algoritme.

Alf van der Hagen han ført en lang og god samtale med Camara Lundestad Joof.

1 på lager

Om utgiveren:


Samtiden presenterer et bredt spekter av temaer, skribenter og sjangrer for å skildre og analysere vår egen samtid, alt i et format som gjør det mulig å gå i dybden der dagspressen haster forbi.

Samtiden ønsker å vise at det er mulig å skape selvstendige, frie dagsordener også uten ressursene til en stor dagsavis – så lenge man er drevet av ønsket om å fremme vesentlige saker og modige debatter. Artikler i Samtiden er ofte utgangspunkt for debatt i en rekke andre medier.

samtiden.no

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny