Norsk Barneblad passar til alle barn, gutar og jenter, mellom 8 og 12 år. Bladet har sidan 1887 stimulert barn med nynorsk lese- og skriveglede. Ved å vere ein truverdig og inspirerande inngang til skriftkulturen på tvers av sjangrar og kommersielle interesser, fremjar vi barnet sitt språklege, medskapande og demokratiske medvit. Norsk Barneblad kjem ut ein gong om månaden, med unnatak for skoleferien.

barneblad.no

Norsk Barneblad 03/2020

60 kr

Norsk Barneblad nummer 3 mars 2020 – Fantastiske frø: Frø er helikopter og katapult, borrelås og bæsj. Frø er så mykje meir enn berre mat.

Bidragsytere

Nana Rise-Lynum

4 på lager

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny