Norsk Barneblad 05/2023

69 kr

Det er spennande å førstille seg verda om 100 år. Korleis bur vi? Kva klede har du? Kva står på middagsbordet? Korleis er ein vanleg skuledag? Kva jobbar du med? Arbeider du kanskje på Mars? Korleis kan kunstig intelligens påverke liva våre? Kva gjer robotane? Kva trudde vi om 2023 i 1923? Kvifor er det smart å førestille seg framtida? Kan du påverke ho

Bidragsytere

4 på lager

Om utgiveren:


Norsk Barneblad passar til alle barn, gutar og jenter, mellom 8 og 12 år. Bladet har sidan 1887 stimulert barn med nynorsk lese- og skriveglede. Ved å vere ein truverdig og inspirerande inngang til skriftkulturen på tvers av sjangrar og kommersielle interesser, fremjar Norsk Barneblad barnet sitt språklege, medskapande og demokratiske medvit. Norsk Barneblad kjem ut ein gong om månaden, med unnatak for skoleferien.

barneblad.no

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny