Norsk Barneblad passar til alle barn, gutar og jenter, mellom 8 og 12 år. Bladet har sidan 1887 stimulert barn med nynorsk lese- og skriveglede. Ved å vere ein truverdig og inspirerande inngang til skriftkulturen på tvers av sjangrar og kommersielle interesser, fremjar vi barnet sitt språklege, medskapande og demokratiske medvit. Norsk Barneblad kjem ut ein gong om månaden, med unnatak for skoleferien.

barneblad.no

Norsk Barneblad 04/2020

60 kr

Norsk Barneblad nummer 4 april 2020 – Skal vi vere venner? Eit eige blad om dyra våre, både husdyr og kjæledyr. Kvifor er det så viktig at vi behandlar dei med respekt?

Emner

Bidragsytere

Nana Rise-Lynum

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny